Duszpasterze

Nie mamy danych o księżach pracujących w parafii Św. Wawrzyńca przed II wojną światową. Nasze informacje dotyczą okresu powojennego. Poniżej podane są nazwiska księży kolejnych administratorów parafii, a potem jej proboszczów. Gdy tylko było możliwe Kościół ożywiał parafie na Dolnym Śląsku.

* od 1947 do 1958 r.
O. Justyn Kostek (bernardyn) – administrator parafii

* od 1958 do 1959
ks. Marian Walas – administrator parafii

* od 1959 do 1960.
ks. Stanisław Mierzwa – administrator parafii

* od 1960 do 1961
ks. Zbigniew Gierczyński – administrator parafii
ks. Marian Barg – katecheta
ks. Tadeusz Zajkowski – katecheta

* od 1961 do 1971
ks. Stanisław Porwisz – administrator parafii
ks. Tadeusz Kula – katecheta.

* od 1971 do1986
ks. Edward Skotnicki – proboszcz parafii

* od 1986 do1987
ks. Franciszek Filipek – proboszcz parafii
ks. Marian Chomiak – wikariusz

* od 1987 do 1992
ks. Bolesław Szczęch – proboszcz parafii
ks. Janusz Zabłocki – wikariusz
ks. Szczepan Zieliński – rezydent.

* Od 1992 do 2008
ks. Tadeusz Nowakowski – proboszcz parafii
wikariusz ks. Piotr Sroczyński od 2002 do 2007
ks. Piotr Rapacz – wikariusz od 2007
ks. Janusz Głąba – wikariusz

ks. Grzegorz Trawka – proboszcz parafii od 2008 roku
ks. Jakub Bartczak – wikariusz od 25.06.2011 do 30.06.2013
ks. Łukasz Piotr Saczyński – wikariusz od 1.07.2013 do 30.06.2014

ks. Sebastian Stanisław Kruk – wikariusz od 1.07.2014 – 30.06.2015
ks. Sławomir Świder – wikariusz od 1.07.2015 – obecnie