Klasztor Sióstr

Klasztor Sióstr Maryji Niepokalanej

 

Dom Zakonny Sióstr Maryi Niepokalanej istnieje w naszej Parafii od 1896 roku.

Do 1939 roku Siostry pracowały w Parafii, prowadziły sierociniec dla dziewcząt, przedszkole, pielęgnację chorych na terenie Parafii, kursy gospodarstwa domowego dla dziewcząt.

Od 1945 roku był to Dom Opieki Społecznej dla Dzieci pod zarządem Zrzeszenia Katolików „Caritas”.

Od 1990 roku przekształcono go na Dom Pomocy Społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, w którym przebywa 45 dziewcząt.

Dom prowadzony jest przez Zgromadzenie Sióstr Maryi Niepokalanej, w którym przebywa 9 sióstr Zakonnych:

s. Anatolia – Przełożona i Dyrektor Domu
s. Zenobia
s. Archaniela
s. Medarda
s. Fides
s. Marta
s. Lima
s. Kamila

Dom Pomocy Społecznej, ul Objazdowa 40

Kaplica Sióstr:

Zgromadzenie Sióstr Maryi Niepokalanej powstało w 1854 roku celem ratowania dziewcząt moralnie zagrożonych. Założycielem jest sługa Boży ksiądz Jan Schneider, którego doczesne szczątki spoczywają w kościele Najświętszej Maryj Panny na Piasku we Wrocławiu.

Więcej informacji na temat Zgromadzenia Sióstr Maryi Niepokalanej:

http://www.marianki.pl/historia.html
http://nowezycie.archidiecezja.wroc.pl/numery/112004/09.html