Małżeństwo

Dokumenty potrzebne do zawarcia małżeństwa:

1. Aktualne Świadectwa Chrztu (ważne 6 miesięcy), które wybieramy z parafii, w której był chrzest. Gdyby na świadectwie nie było adnotacji o bierzmowaniu, to dodatkowo wybieramy zaświadczenie o bierzmowaniu z parafii, w której odbyło się bierzmowanie.
2. Dowody Osobiste.
3. W przypadku ślubu cywilnego zawartego osobno wcześniej – wniosek konkordatowy z USC (ważny tylko 3 miesiące, licząc do daty ślubu) lub Akt Ślubu Cywilnego.
4. Świadectwa ukończenia Katechez Przedślubnych.
5. Kopia świadectwa nauki religii z ostatniej klasy (świadectwa szkolne z oceną z religii lub oddzielne świadectwa z religii)
6. Możliwe jest zawarcie małżeństwa z tzw. „Licencją”, tj. dokumentem zezwalającym na błogosławienie małżeństwa w naszym kościele, wystawionym na podstawie protokołu przedślubnego, który może być sporządzony w parafii zamieszkania narzeczonej lub narzeczonego.

Oboje narzeczeni powinni zgłosić się z ww. dokumentami do kancelarii parafialnej nie później niż 3 miesiąca przed terminem ślubu w celu sporządzenia protokołu przedślubnego. (Rezerwacji terminu ślubu należy dokonać odpowiednio wcześniej).