Chrzest Święty

Dokumenty potrzebne do chrztu dziecka:

1. Kopia Aktu Urodzenia dziecka.
2. Świadectwa Moralności Rodziców Chrzestnych – wydawane w Parafii ich zamieszkania.
3. Wypełniony formularz zamieszczony poniżej:

Nie potrzeba wcześniejszego „rezerwowania” terminu chrztu.
Zapisu do Księgi Chrztów, ze wszystkimi wyżej wymienionymi dokumentami, dokonujemy w Kancelarii Parafialnej w tygodniu poprzedzającym Chrzest.
Do obrzędu chrztu wymagana jest świeca i biała szata.